Základné rytmické hodnoty nôt

Rytmus je časová zložka hudby. Je to striedanie rôznych rytmických dĺžok a prízvučných a neprízvučných dôb. Každá nota má rytmickú hodnotu (časovú dĺžku). V nasledujúcom pdf a videu vám vysvetlím základné rytmické hodnoty nôt, ich zápis a počítanie. A nakoniec rytmické cvičenie celým telom. Aby sme naozaj cítili rytmus je dobré zapojiť ho do pohybu. …
Čítať ďalej Základné rytmické hodnoty nôt