Úvod do rytmickej zložky hudby

Dozviete sa: čo si predstavujem pod pojmom rytmus (rytmická zložka hudby), čo je to takt, ako ho spoznáme, dĺžku noty, ako počítať a kopec ďalších vecí. Čo je to vlastne rytmus a prečo je v hudbe tak dôležitý? Pozrite si pieseň o rytme tu: Prikladám len úvodné video. V nasledujúcich článkoch sa dozviete viac. Tiež …
Čítať ďalej Úvod do rytmickej zložky hudby

Základné rytmické hodnoty nôt

Rytmus je časová zložka hudby. Je to striedanie rôznych rytmických dĺžok a prízvučných a neprízvučných dôb. Každá nota má rytmickú hodnotu (časovú dĺžku). V nasledujúcom pdf a videu vám vysvetlím základné rytmické hodnoty nôt, ich zápis a počítanie. A nakoniec rytmické cvičenie celým telom. Aby sme naozaj cítili rytmus je dobré zapojiť ho do pohybu. …
Čítať ďalej Základné rytmické hodnoty nôt